Digital Transformation

Ψηφιακά εργαλεία για την επιχείρησή σου!

Με επιδότηση 90%, η επιχείρησή σου
μπαίνει στον ψηφιακό κόσμο ακόμα πιο εύκολα!

Κάνε αίτηση τώρα μέχρι 14 Σεπτεμβρίου

Πουλήστε τα προιόντα σας στο διαδίκτυο μεσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό E-shop για κάθε εταιρεία

Τα διαθέσιμα πακέτα για e-shop:

E-ShopΔιάρκεια (μήνες)Κατηγορίες ΠροϊόντωνΣυνολικό Κόστος προ ΦΠΑ
E-Shop - Basic1251000
E-shop - Advanced24202000
E-Shop - Premium36304000

Κόστος 20€ ( πλέον ΦΠΑ ) ανά μήνα μετά το τέλος του προγράμματος (προ ΦΠΑ)

Παρέχονται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος τις παρακάτω υπηρεσίες:

Αγορά και χρήση διαθέσιμου Domain Name που θα υποδείξει ο πελάτης

Hosting – Φιλοξενία του Website με το e-shop

Security του Website με προστασία από ιούς και κακόβουλο λογισμικό

Συντήρηση του Website με αναβαθμίσεις προγραμμάτων

Δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας

Εγγραφή Χρηστών (username/password)

Συμμόρφωση με το πλαίσιο GDPR

Φόρμα επικοινωνίας

Google Analytics (Advanced και Premium)

Βασικό on page SEO (Premium)

Ραντεβού Q-edis - VouEasy

Επιτρέψτε στους πελάτες σας να προγραμματίσουν ραντεβού σε ένα χρονικό περιθώριο που είναι βολικό σε αυτούς και προσαρμοσμένο στην επιχείρησή σας.

Αποδοχή online κρατήσεων
Ειδοποιήσεις μέσω SMS/Email
Ενσωμάτωση & API

Ένα πλήρως ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Aναμονής

Το Q-edis είναι μία υπηρεσία που βρίσκεται σε cloud. Είναι προσιτό, εύκολα αναβαθμίσιμο, ευέλικτο και εύκολο στην εγκατάσταση. Προσφέρει όλα τα παραδοσιακά στοιχεία μίας αδιάκοπης εμπειρίας στην ουρά αναμονής: ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της ουράς αναμονής σε τηλεόραση, περίπτερα αυτόματης εγγραφής και ταμπλό υπαλλήλου.

Self-service check-in
Αυτοματοποιημένες ροές επισκεπτών
Επιλογή καναλιών ειδοποίησης (web, SMS κ.λπ.)

Το σύστημα online ραντεβού και το σύστημα διαχείρισης ουράς μόνο με 28 Ευρώ το μήνα (πλέον ΦΠΑ) ανά κατηγορία ραντεβού σε ένα πακέτο 36 μηνών

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα;

Υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή μου;

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
1 0,01ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
3 25ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 της Πρόσκλησης.

Πώς μπορώ να αποκτήσω voucher;

Εάν η επιχείρησή σου πληροί τις προϋποθέσεις (Δες την Ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης ), από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 χρειάζεται να μεταβείς στη σελίδα https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου Τaxisnet της επιχείρησης σου και να κάνεις αίτηση για το voucher. Για το αποτέλεσμα του αιτήματός σου θα ενημερωθείς ηλεκτρονικά μετά τις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Εφόσον η επιχείρησή μου είναι δικαιούχος και έχω το voucher, μέχρι πότε μπορώ να το εξαργυρώσω;

Εάν η επιχείρησή σου ανήκει στην Κατηγορία 1, μπορείς να αγοράσεις ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 Εάν η επιχείρηση σου ανήκει στις Κατηγορίες 2, 3 και 4 μπορείς να αγοράσεις ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.